Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,100,000
1,100,000
400,000

Lẵng hoa

Bay Bổng

600,000

Lẵng hoa

Bến bờ

650,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Phú Quý

1,500,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Thược Dược

1,700,000
800,000
1,000,000