1,700,000

Hoa bó

An Nhiên

1,250,000

Hoa bó

Ân Tình

400,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,300,000
400,000
1,050,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

600,000
200,000
700,000

vài giây trước