1,650,000

Hoa bó

An Nhiên

1,200,000

Hoa bó

Ân Tình

350,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,250,000
350,000
1,000,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
150,000
650,000