1,600,000

Hoa bó

An Nhiên

1,100,000

Hoa bó

Ân Tình

350,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,250,000
350,000
1,300,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
200,000
650,000