1,600,000

Hoa bó

An Nhiên

350,000

Hoa bó

Ân Tình

350,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,250,000
350,000
1,000,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
750,000

Lẵng hoa

Ánh Hồng Tím

550,000

vài giây trước