Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,100,000

Lẵng hoa

Ánh Hồng Tím

500,000
1,100,000

Hoa bó

Baby hồng

400,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Phú Quý

1,500,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Thược Dược

1,700,000
800,000
1,000,000
400,000