450,000
1,600,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,250,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
750,000

Lẵng hoa

Ánh Hồng Tím

550,000
900,000
800,000
550,000

vài giây trước