450,000
1,650,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,250,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
150,000
650,000

Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,000,000

Lẵng hoa

Ánh Hồng Tím

550,000
900,000

vài giây trước