Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,100,000
1,100,000

Lẵng hoa

Ánh Trăng Đêm

550,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Phú Quý

1,500,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Thược Dược

1,700,000
400,000

Cúc mẫu đơn

Bó cúc mẫu đơn hồng

1,350,000
2,200,000