Hoa bó

Ban mai xanh

350,000

Lẵng hoa

Bản sắc

600,000

Lẵng hoa

Bản tình ca

1,200,000

Hoa bó

Băng thanh

350,000
350,000
250,000
600,000

vài giây trước