500,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
200,000
700,000

Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,100,000
800,000
1,100,000
600,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Phú Quý

1,500,000