1,600,000

Hoa bó

Băng thanh

350,000
350,000
350,000
250,000
600,000

vài giây trước