Hiển thị 1–12 của 53 kết quả

𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐚́ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚𝐨?
𝑀𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑢́𝑡 ℎ𝑜̂̀𝑛; ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑦 𝑚𝑒̂ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖. 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂; 𝑢̛𝑢 𝑎́𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜𝑎.
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜́ ℎ𝑜𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑚; 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́.
𝐶𝑢̀𝑛𝑔 #Mayflower 𝑠𝑜 𝑠𝑎́𝑛ℎ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑖́ 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́:
Đ𝓪̣̆𝓬 đ𝓲𝓮̂̉𝓶 𝓬𝓾̉𝓪 𝓫𝓸́ 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓔𝓬𝓾𝓪𝓭𝓸𝓻:
– Chiều cao: hoa hồng Ecuador có chiều dài lên đến 150cm
– Độ dày và cành: hoa hồng Ecuador vượt trội hơn những loài hoa khác ở kích thước và màu sắc; lá to, xanh đậm, dày, thân cây chắc khỏe, cánh hoa rất rộng, dày dặn và có màu sắc bắt mắt, mùi thơm đặc biệt.
– Kích thước: nó có kích thước hoa lớn nở to từ 9-12cm
– Màu sắc: màu sắc đa dạng nổi bật và lâu tàn hơn những loại hoa hồng khác.
Ecuador có nhiều màu như: Heart, Explorer, Blue, Baby, Baby Blue Rose, Rainbow, Rose Secret Garden…. Màu sắc của hoa đẹp nổi bật và đậm nét hơn hẳn hồng thường.
– Hồng Ecuador được đầu tư chăm sóc với kỹ thuật hiện đại & được qua sàng lọc kỹ lưỡng từ khâu chọn giống.
Chính vì thế, giá của hoa hồng Ecuador thường cao hơn nhiều so với các loại hoa hồng nội địa và cả các loại hồng nhập khác
Trên thị trường, một cành hồng Ecuador có chiều cao từ 60-80cm có giá khoảng từ 170.000đ – 250.000đ/cành.
𝐂𝐨̀𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 #𝐌𝐚𝐲𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐠𝐢𝐚́ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ – 𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎đ/𝐜𝐚̀𝐧𝐡
3,300,000
4,500,000
300,000
1,800,000
2,000,000

Hoa Valentine

Me Before You

2,000,000

Hồng Ecuador

Heart Ecudor

3,300,000
2,000,000

Hồng Ecuador

Red Ecuador

1,800,000

Hoa bó

Blue Ecuador

1,800,000

Hoa bó

La Princesse

3,550,000
4,500,000