Tại sao giá hồng Ecuador lại cao?

𝑀𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑢́𝑡 ℎ𝑜̂̀𝑛; ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑦 𝑚𝑒̂ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖. 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂; 𝑢̛𝑢 𝑎́𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜𝑎.
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜́ ℎ𝑜𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑚; 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́. 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 #𝑀𝑎𝑦𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑠𝑜 𝑠𝑎́𝑛ℎ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑖́ 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́:

Bó hồng ecuador – Chiều cao: hoa hồng Ecuador có chiều dài lên đến 150cm

– Độ dày và cành: hoa hồng Ecuador vượt trội hơn những loài hoa khác ở kích thước và màu sắc; lá to, xanh đậm, dày, thân cây chắc khỏe, cánh hoa rất rộng, dày dặn và có màu sắc bắt mắt, mùi thơm đặc biệt.
– Kích thước: nó có kích thước hoa lớn nở to từ 9-12cm
– Màu sắc: màu sắc đa dạng nổi bật và lâu tàn hơn những loại hoa hồng khác.
Ecuador có nhiều màu như: Heart, Explorer, Blue, Baby, Baby Blue Rose, Rainbow. Màu sắc của hoa đẹp nổi bật và đậm nét hơn hẳn hồng thường.
– Hồng Ecuador được đầu tư chăm sóc với kỹ thuật hiện đại & được qua sàng lọc kỹ lưỡng từ khâu chọn giống.

Chính vì thế, giá của hoa hồng Ecuador thường cao hơn nhiều so với các loại hoa hồng nội địa và cả các loại hồng nhập khác
Trên thị trường, một cành hồng Ecuador có chiều cao từ 60-80cm có giá khoảng từ 170.000đ – 250.000đ/cành. Còn tại #Mayflower giá hồng Ecuador luôn ổn định trong khoảng 100.000đ – 150.000đ/cành

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *